Документи для ознайомлення

Публічний договір (оферта) про надання послуг (актуальна версія від 03.04.2021 р.)

Політика конфіденційності (актуальна версія від 03.04.2021 р.)

Виписка з Єдиного державного реєстру

 • Ви також можете ознайомитись з витягом з ЄДР, зробивши безкоштовний запит через сайт ЄДР (необхідно мати ЕЦП): https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search (код ІПН для пошуку в реєстрі: 2675602298)

Версії документів в pdf-форматі підписані ЕЦП знаходяться за посиланням:


Публічний договір (оферта) про надання послуг


Цей Договір укладається між ФОП Слободянюк Віталій Борисович, ІПН 2675602298, який є засновником Сервісу гарантування угод "АКЦЕПТ", скорочена назва: Сервіс "АКЦЕПТ" (далі - Виконавець), та будь-якою фізичною особою (далі - Замовник), яка користується послугами, які надаються Виконавцем. Далі разом іменуються — Сторони, а кожний окремо – Сторона. Сайт Виконавця розташовано за адресою: https://akcept.com.ua (далі – Сайт).

1. Загальні положення

1.1. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників без надання переваги одному Замовнику перед іншим.

1.2. Договір є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір надання послуг дистанційним способом в усній формі на умовах, що містяться в цьому Договорі, а також розміщені на Сайті Виконавця.

1.3. Публічний договір (оферта) вважається прийнятим і укладеним Замовником при настанні принаймні однієї з таких подій:

 • використання Замовником функціоналу Сайту і перегляд інформації на Сайті;
 • здійснення замовлення послуг через форму "Надіслати заявку", розміщену на головній сторінці Сайту;
 • участь у груповому чаті, створеному Адміністратором Сервісу в одному з месенджерів, вказаних на Сайті в процесі надання послуг, які пропонуються Сервісом "АКЦЕПТ";
 • надсилання повідомлення про замовлення послуг через месенджери;
 • здійснення замовлення послуг в усній формі шляхом здійснення телефонного дзвінка з використанням номерів телефонів, розміщених на Сайті.

Вказані дії Замовника вважаються підтвердженням укладення Сторонами Договору в усній формі шляхом надання повної й безумовної згоди Замовника на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору повністю або частково та/або не згоден дотримуватися умов цього Договору, тоді Замовник не має права користуватися можливостями Сайту та послугами Виконавця й зобов'язаний припинити їх використання.

1.5. Замовник не має права користуватися послугами Виконавця і не може прийняти умови цього Договору, якщо він не досяг встановленого законодавством віку для укладення подібних Договорів або не виконав інших умов для укладення подібних Договорів, передбачених чинним законодавством України.

1.6. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір визначає правила і умови кожної конкретної Угоди щодо надання послуг Сервісу "АКЦЕПТ" (далі - Угода). Сторонами Угоди виступають Виконавець і двоє Замовників, яким надаються послуги Сервісу. Унікальний номер Угоди формується Виконавцем і повідомляється Замовникам через електронне повідомлення у месенджері не пізніше ніж через 3 робочих годин з моменту подання замовлення на послуги, відповідно до графіка роботи Сервісу, розміщеному на сторінці "Контакти" Сайту.

2.2. Предметом цього Договору є інформаційні послуги (інформаційне забезпечення Угоди), які надаються Виконавцем Замовнику (Замовникам) у процесі передачі товару (товарів) між Замовниками при посередництві Виконавця. Інформаційне забезпечення Угоди здійснюється Виконавцем шляхом координування дій Замовників в процесі проходження Угоди з використанням електронних повідомлень на телефони Замовників. При цьому також можуть використовуватись комп'ютерні технології.

2.3. Предметом цього договору також можуть бути послуги, які надаються Виконавцем Замовнику (Замовникам), детальний перелік яких вказаний в Виписці з ЄДР Виконавця, яка розміщена на Сайті.

3. Порядок надання послуг

3.1. Замовник оформлює замовлення через форму "Надіслати заявку", чи в усній формі за одним з номерів телефонів, вказаним на сторінці "Контакти" Сайту, або надіславши повідомлення через один з месенджерів: Viber, Telegram, Signal

3.2. Строк реєстрації Виконавцем Угоди – не більше 3-х (трьох) робочих годин з моменту подання заявки відповідно до графіку роботи Сервісу, розміщеному на сторінці "Контакти" Сайту.

3.3. Детальний порядок надання послуг описаний на Сайті в розділі "Послуги". Усі питання, що виникають у процесі оплати і отримання послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на сторінці "Контакти" Сайту.

3.4. Ми не займаємось угодами, які мають кримінальний характер, незалежно від розміру комісійних.

3.5. Надання послуги щодо супроводження обміну товарами можливе, якщо товари відповідають таким критеріям:

 • фактична і об'ємна вага товарів, якими обмінюються Сторони Угоди, не може перевищувати 10 кг (розрахунок об'ємної ваги: довжина посилки(см) х ширина посилки(см) х висота посилки(см) / 4000). У випадку якщо Ваша посилка має більші розміри, рекомендуємо зв'язатись з нами для уточнення можливості надання послуг;
 • ми не працюємо з порошкоподібними товарами і рідинами, які не дозволяють їх однозначно візуально ідентифікувати.

3.6. Пропонуючи товар, який буде передаватись іншій Стороні Угоди, Замовник гарантує, що товар є його власністю, а також гарантує, що товар жодним чином не порушує права інтелектуальної власності інших осіб.

3.7. Виставлення Виконавцем рахунків на оплату послуг відбувається шляхом повідомлення суми до оплати в спільному чаті, який створюється Адміністратором Сервісу по кожній конкретній Угоді.

3.8. Замовник, оплачуючи послуги Виконавця, має можливість отримати квитанцію про оплату безпосередньо в платіжній системі при здійсненні платежу.

3.9. Цей Договір має силу Акту про надання послуг. Таким чином прийняття наданої послуги з боку Замовника не потребує укладення чи підписання жодних інших документів, тобто здійснюється без підписання відповідного Акту.

4. Тарифи і порядок оплати

4.1. Ціни на послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на Сайті в розділі "Оплата". На Сайті вказується порядок формування граничної максимальної ціни кожної з послуг. Фактична ціна по кожній Угоді встановлюється на договірній основі між Виконавцем і Замовником (Замовниками) з врахуванням акційних пропозицій і знижок та не може перевищувати вказаної на Сайті граничної максимальної ціни послуги.

4.2. Ціни на послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Ціни на послуги, які вказані на Сайті, не включають в себе вартість доставки товару (товарів), якщо в цьому буде потреба. Вартість доставки товару (товарів) Замовник (Замовники) сплачують самостійно відповідно до тарифів служби доставки (перевізника).

4.4. Зобов'язання Замовника щодо оплати послуги вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.5. Розрахунки між Виконавцем і Замовником за послуги здійснюються способами, зазначеними на Сайті на сторінці «Як оплатити».

4.6. При оплаті послуг у призначенні платежу розрахункового документа Замовник вказує: "Оплата за інформаційні послуги (інформаційне забезпечення) по угоді ХХХХХХХХ" (де ХХХХХХХХ – номер Угоди сформований Виконавцем). Сторони Угоди погоджуються, що у випадку, якщо Замовник не вказав, не мав можливості вказати або вказав помилкове призначення платежу, по замовчуванню призначенням платежу вважається: "Оплата за інформаційні послуги (інформаційне забезпечення угоди)".

4.7. Умови повернення сплаченої комісії за послуги Сервісу вказані в розділі "Порядок надання послуг" на Головній сторінці Сайту.

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Виконавець має право:

 • відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадку, якщо умови запропоновані Замовником не дозволяють забезпечити якісного надання послуги і завершення Угоди;
 • відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадку, якщо з нашої сторони немає можливості здійснити перевірку товарів чи послуг, які пропонуються Замовником;
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором або розірвати Угоду у випадку порушення Замовником (Замовниками) умов цього Договору.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

 • якісно, в найкоротші терміни, в повному обсязі надавати послуги, які пропонуються Сервісом "АКЦЕПТ";
 • не розголошувати будь-яку приватну чи конфіденційну інформацію про Замовника, яка стане нам відомою в процесі супроводження Угоди;

5.3. Замовник має право:

 • вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору;
 • припинити виконання Угоди і вимагати повернення сплаченої комісії відповідно з Порядком надання послуг;
 • звертатися до Виконавця з відгуками та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

5.4. Замовник зобов’язаний:

 • до моменту оформлення замовлення ознайомитися з цим Договором, Політикою конфіденційності, Заходами безпеки;
 • виконувати інші законні вимоги Виконавця необхідні для належного виконання цього Договору та успішного завершення Угоди.

6. Конфіденційність і захист персональних даних

6.1. Порядок отримання, обробки використання і зберігання персональних даних Замовника та іншої конфіденційної інформації, яка може стати відомою Виконавцю, передбачений у Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цього Договору. Приймаючи умови Публічного договору (Оферти), Замовник автоматично погоджується з умовами Політики конфіденційності, з якою він має можливість ознайомитись за посиланням: https://akcept.com.ua/documents/ перш ніж здійснювати замовлення послуг, які пропонуються на Сайті.

7. Відповідальність сторін та вирішення суперечок

7.1. Сервіс гарантування угод «АКЦЕПТ» в особі ФОП Слободянюка В.Б. відповідальний за створення безпечних умов проходження Угоди.

7.2. Виконавець не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, яка виходить за рамки сум, отриманих від Замовника (Замовників) як оплату за послуги Сервісу "АКЦЕПТ".

7.3. Виконавець у процесі супроводження Угоди не отримує і не передає грошових коштів між Замовниками, тому ми не відповідаємо за походження грошових коштів сторін Угоди.

7.4. Товар (товари) передача якого(яких) відбувається в процесі Угоди належать Замовникам, тому ми не відповідаємо за їх якість.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за неналежне чи несвоєчасне виконання Угоди і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

7.6. Усі суперечки, що виникають між Виконавцем і Замовником (Замовниками), вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди щодо спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням суперечки до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Сервіс гарантування угод «АКЦЕПТ» в особі ФОП Слободянюка В.Б. не несе жодної відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його погодження Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

8.2. Цей Договір укладено на території України і він діє відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Сторони підтверджують, що електронні листи та електронні повідомлення надіслані через месенджери, якими обмінюються Сторони, мають таку ж силу, як і письмові документи з підписами Сторін. Вони дійсні самі по собі і не вимагають додаткового паперового підтвердження, а також підпису Сторін;

8.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без попереднього повідомлення. Продовження користування Сайтом і послугами, які вказані на Сайті з боку Замовника (будь-яка його подальша взаємодія з Сайтом), означає його згоду із змінами в Договорі та інших документах, що є невід’ємною частиною цього Договору.

8.5. Цей Договір, а також Політика конфіденційності складені українською та російською мовами. У разі виникнення невідповідності або будь-яких розбіжностей у смисловому змісті умов цих документів різними мовами, текст українською мовою має перевагу. Посилання на усі версії цього Договору і Політики конфіденційності, складені українською мовою, в pdf-форматі, підписані ЕЦП, знаходяться на сторінці «Документи».

8.6. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

8.7. Усі Сторони Договору самостійно вирішують всі питання стосовно сплати податків у відповідності з чинним законодавством України.

9. Реквізити Виконавця

ФОП Слободянюк Віталій Борисович
ІПН 2675602298
Адреса: 31500, Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Олега Ольжича, буд. 32/2
IBAN: UA893220010000026009310036083 в АТ «Універсал Банк»
тел. (091) 3060071
e-mail: vsua34@gmail.com


Політика конфіденційності


 1. Цей документ описує Політику конфіденційності для сайту akcept.com.ua (далі–Сайт) Сервісу гарантування угод "АКЦЕПТ", скорочена назва: Сервіс "АКЦЕПТ". Засновником і власником Сервісу "АКЦЕПТ" є ФОП Слободянюк Віталій Борисович, ІПН 2675602298.
 2. Дана Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Публічного договору (Оферти), який розміщено за посиланням: https://akcept.com.ua/documents/.
 3. Користуючись цим Сайтом, а також здійснюючи замовлення послуг Сервісу "АКЦЕПТ", Ви підтверджуєте, що ознайомлені (без додаткового повідомлення) з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Повний текст Закону доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
 4. Дана Політика конфіденційності вважається погодженою Вами як Замовником послуг Сервісу "АКЦЕПТ" при настанні принаймні однієї з наступних подій:
  • використання Вами функціоналу Сайту і перегляд інформації на Сайті;
  • здійснення замовлення послуг через форму "Надіслати заявку", розміщену на головній сторінці Сайті;
  • участь в груповому чаті, створеному Виконавцем в одному із месенджерів, вказаних на Сайті в процесі надання послуг, які пропонуються Сервісом "АКЦЕПТ";
  • надсилання повідомлення про замовлення послуг через месенджери;
  • здійснення замовлення послуг в усній формі шляхом здійснення дзвінка на номери телефонів, розміщені на Сайті.
 5. Якщо Ви не згідні з умовами цієї Політики конфіденційності повністю або частково та/або не згідні дотримуватися умов цієї Політики конфіденційності, тоді Ви не має права користуватися можливостями Сайту та послугами Виконавця й повинні припинити їх використання.
 6. Надаючи свої персональні дані на Сайті в процесі оформлення або виконання замовлення та погоджуючи дану Політику конфіденційності, Замовник надає Виконавцеві свою добровільну згоду на збір, обробку, використання та зберігання своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
 7. Крім цього, погоджуючи дану Політику конфіденційності, Ви як Замовник підтверджуєте, що повідомлені про цілі збору даних.
 8. Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію про особу, яка є іншим учасником угоди, Ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку її персональних даних.
 9. Ми поважаємо право наших клієнтів на приватне життя і нерозголошення персональної інформації. Ми використовуємо інформацію особистого характеру, яку отримуємо від Вас, тільки для надання послуг, які Ви замовляєте. Усі наші дії будуть узгоджуватись з Вами і ніколи Ваші персональні дані не можуть передаватись особам, які не є безпосередніми учасниками угоди. Виняток – тільки за умови чіткого й однозначного рішення суду.
 10. Ваші персональні дані не можуть продаватись за жодних умов.
 11. Коли Ви оформляєте замовлення на послуги на нашому Сайті, нам буде потрібна певна мінімальна кількість даних, необхідних для взаємодії з Вами. Зокрема збору, обробці, використанню та зберіганню підлягають такі персональні дані:
  • Ваше ім'я;
  • номер мобільного телефона;
  • адреса електронної пошти;
  • інформація, яку Ви ввели під час використання сервісів нашого Сайту;
  • інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які ви надсилали нам електронною поштою через месенджери або форму "Надіслати заявку" на головній сторінці Сайту, включаючи зміст повідомлень;
  • будь-яка інша персональна інформація, яку Ви надали нам.
 12. Для мінімізації доступу до персональних даних користувачів Сайту ми відмовились від використання файлів-cookie. Якщо в процесі використання Сайту з'являється запит щодо використання і зберігання файлів-cookie, це означає, що цей запит може бути ініційований Вашим браузером, пошуковою системою або сторонньою програмою (можливо, шкідливою). Сервіс "АКЦЕПТ" до вказаного запиту не має жодного відношення, тому в даній ситуації ми рекомендуємо відмовитись від використання файлів-cookie. Виняток з цього правила можливий, коли Ви переходите на сайт платіжної системи для здійснення оплати наших послуг. При цьому може з'являтись запит про використання файлів-cookie, ініційований платіжною системою.
 13. У разі використання методів онлайн-оплати керуйтеся документами, що описують порядок поводження з персональними даними постачальників послуг прийому платежів, на чиї сайти Ви переходите під час оплати.
 14. Обробка і зберігання наданих Вами персональних даних здійснюється в електронному вигляді за адресою Засновника Сервісу "АКЦЕПТ": Україна, Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Олега Ольжича, 32/2.
 15. Інформація про товар (товари), процедуру передачі якого (яких) ми забезпечували зберігається нами протягом 14 календарних днів після завершення угоди, після чого видаляється. Ваші персональні контактні дані (ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти) для якісного обслуговування Вас в майбутньому можуть зберігатись необмежений термін при наявності технічних можливостей.
 16. Наш Сайт не призначений для використання будь-ким у віці до 14 років. Ми не збираємо та не зберігаємо інформацію про дітей віком до 14 років. Якщо такі дані будуть виявлені нами, ми видалимо цю інформацію.
 17. Усі питання, не врегульовані даною Політикою конфіденційності, вирішуються у відповідності до Закону "Про захист персональних даних".
 18. Ми залишаємо за собою право періодично вносити зміни та поправки до цієї Політики конфіденційності та публікувати її нову редакцію на нашому Сайті. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Вами відповідної нової редакції Політики конфіденційності.

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
СЛОБОДЯНЮК ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта:
2675602298

Місцезнаходження фізичної особи - підприємця:
Україна, 31500, Хмельницька обл., Летичівський р-н, селище міського типу Летичів, вул.Олега Ольжича, будинок 32/2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
02.03.2021, 2006730000000073455

Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця:
Відомості відсутні

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
02.03.2021, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
02.03.2021, 221121053308, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЕТИЧІВСЬКА ДПІ (ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН), 44070171, (дані про взяття на облік як платника податків)
02.03.2021, 10000002001735, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЕТИЧІВСЬКА ДПІ (ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН), 44070171, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено:
Відомості відсутні

Види економічної діяльності:
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
63.12 Веб-портали;
73.11 Рекламні агентства;
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

Інформація для здійснення зв'язку:
+38(091)-306-00-71, vsua34@gmail.com

Номер, дата та час формування виписки:
310832131555, 03.03.2021 13:50:38

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
Гриньчук Т.В.

 Заявка

 Viber

 Telegram

 Google

ГАРАНТ з офіційною реєстрацією. Наші документи